Resveratrol kan förlänga livslängden på kroppens celler

Resveratrol tillhör en grupp ämnen som brukar benämnas STAC:s – Sirtuin Activating Compounds, ämnen som aktiverar sirtuiner.

Sirtuiner är en typ av gener som stärker cellernas försvarsmekanismer mot biologisk stress, mot till exempel näringsbrist, toxiner och UV-strålning. När sirtuiner aktiveras kommer kroppens celler att fokusera på överlevnad snarare än på fortplantning. Cellers livslängd ökar, celldöd minskar, både uppkomst och nybildning av cancerceller hämmas, insulinkänsligheten ökar, oxidation av LDL kolesterol minskar för att bara nämna några få biologiska processer som påverkas.

Read more

Resveratol – en polyfenol med skyddande verkan

Resveratrol är en så kallad polyfenol, ett naturligt ämne som förekommer i många olika växter men som mest rikligt i skalet på vindruvor.

Polyfenoler är växtkemikaler som ofta fungerar som antioxidanter. De förhindrar oxidation, det vill säga rostningsprocesser i levande organismer, genom deras förmåga att neutralisera så kallade fria radikaler. Fria radikaler är mycket reaktiva molekyler som snabbt kan skada kroppens celler och påskynda åldrandet hos kroppens olika vävnader.

Read more

Resveratrol kan förlänga livslängden på kroppens celler

Resveratrol tillhör en grupp ämnen som brukar benämnas STAC:s – Sirtuin Activating Compounds, ämnen som aktiverar sirtuiner.

Sirtuiner är en typ av gener som stärker cellernas försvarsmekanismer mot biologisk stress, mot till exempel näringsbrist, toxiner och UV-strålning. När sirtuiner aktiveras kommer kroppens celler att fokusera på överlevnad snarare än på fortplantning. Cellers livslängd ökar, celldöd minskar, både uppkomst och nybildning av cancerceller hämmas, insulinkänsligheten ökar, oxidation av LDL kolesterol minskar för att bara nämna några få biologiska processer som påverkas.

Read more